– provoz jsme znovu zahájili 25.8.2020
– nový školní rok začíná 1.9.2020 a těšíme se na nově příchozí děti
– děti, které MŠ již navštěvovaly chodí do MŠ samostatně od vchodových dveří – dle nařízení
– MŠMT a MZ – co nejvíce omezit pobyt zákonným zástupcům v budově školy
– děti si před vstupem do třídy myjí důkladně ruce
– s nově nastupujícími dětmi může zákonný zástupce do šatny, podmínkou je omytí rukou
– dezinfekčním prostředkem umístěným na stolku u dveří do budovy školy a s rouškou na ústech
– dodržujte prosím rozestupy
– nedávejte dětem do školky žádné hračky, ani plyšáky
– nedávejte zatím dětem odcházejícím po obědě boxíky na odpolední svačinu, dostanou ji do sáčku
– podepsané, nebo označené osobní věci dítěte dejte prosíme do označené tašky batůžku, aj.do šatny na místo dítěte – označené jeho značkou
– dávejte prosíme dítěti na každý den láhev s pitím pro bezpečný pitný režim při pobytu na zahradě
– nedávejte dětem kelímky a kartáčky na čištění zubů
– dejte dítěti jednu roušku v sáčku do šatny pro případ nákazy
– ve školce děti roušku na ústech mít nemusí
– posílejte do školky jenom děti zdravé, bez jakýchkoliv obtíží / kašle, rýmy, zažívacích obtíží, vyrážky, aj./,
– při jakýchkoliv obtížích nesmí být dítě do kolektivu přijato, nebo musí být z kolektivu ihned
– vyřazeno a co nejdříve předáno zákonnému zástupci – dle nařízení MŠMT a MZ
– aktivity, které nejsou nutné k naplnění ŠVP se dle nařízení MŠMT a MZ omezují /kulturní,
– sportovní akce, větší koncentrace osob aj./
– minimalizovat dle možností setkávání dětí MŠ se žáky ZŠ
– ložní prádlo a ručníky je nutno prát na 60 C
– v případě výskytu onemocnění kontaktujeme příslušnou KHS
– veškeré aktuální a důležité informace sledujte prosíme na vchodových dveřích do budovy MŠ, kde budou vvěšeny
– třídní schůzka se koná ve čtvrtek, dne 3. 9. 2020, od 16.00 hodin, ve venkovních prostorách MŠ


Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Učitelky MŠ