Zákonní zástupci mohou vstupovat v nezbytném případě do budovy školy pouze v roušce, žáci je mít nemusí. Při jakémkoliv výskytu obtíží zdravotního charakteru musí být žák z kolektivu vyřazen.