!!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

OTEVŘENÍ ŠKOLY

Z rozhodnutí MZ a MŠMT se od 18.11.2020 otevírají 1.a 2.ročníky ZŠ. V málotřídních školách mohou nastoupit i žáci zařazeni do stejné třídy s 1. nebo 2. ročníkem

 – v našem případě 3.,4 i 5 ročník. Vyučování i pobyt v družině bude probíhat v rouškách, proto žádáme rodiče, aby dali dětem více roušek do sáčku a poučili je o jejich nošení, výměně a ukládání.

Provoz školní družiny – podle nařízení zde musí být homogenní skupina žáků

ze stejné třídy, tzn. pro naši školu pouze 1. a 3. ročník.

Obědy budou automaticky přihlášeny od 18.11. pro všechny ročníky.

      Na základě pokynů MŠMT škola neumožní vstup žáka, který projevuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, zvýšená teplota, kašel ….).
Žádáme zákonné zástupce, aby děti s těmito projevy neposílali do školy.

Jedná-li se o alergii, přinese žák do školy potvrzení od lékaře (stačí 1x).