• OBSAH
 • IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 • CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 • CHARAKTERISTIKA ŠVP
 • UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Český jazyk-charakteristika
 • Český jazyk-osnovy
 • Anglický jazyk-charakteristika
 • Anglický jazyk-osnovy
 • Matematika-charakteristika
 • Matematika-osnovy
 • Informatika-charakteristika
 • Informatika-osnovy
 • Prvouka-charakteristika
 • Prvouka-osnovy
 • Přírodověda-charakteristika
 • Přírodověda-osnovy
 • Vlastivěda-charakteristika
 • Vlastivěda-osnovy
 • Hudební výchova-charakteristika.
 • Hudební výchova-osnovy
 • Výtvarná výchova-charakteristika
 • Výtvarná výchova-osnovy
 • Tělesná výchova-charakteristika
 • Tělesná výchova-osnovy
 • Pracovní činnosti-charakteristika
 • Pracovní činnosti-osnovy
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  Dodatek č. 1 v souvislosti se změnami v ŠVP k 1.9. 2016
  Dodatek č. 2 v souvislosti se změnami v ŠVP k 1.9. 2017