Za měsíc říjen a další měsíce bude úhrada za stravné již hrazena bezhotovostně na účet ŠJ číslo 2301874165/2010. Podrobnější informace ještě všichni dostanou dodatečně.